หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง
ปลัด อบต.หนองหญ้าไทร
โทร : 087-195-1137
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรี จักรภพ พินนัตศักดา
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 081-707-3448


นางอรอนงค์ ลี้ผดุง
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 086-447-4915


นายทรงพล หุ่นสาระ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706