หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
 
 
ภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีบำรุงท้องที่


ชำระค่าขยะมูลฝอย


คำขอโอนใบอนุญาต


ลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คู่มือประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ


คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก


คู่มือเบี้ยยังชีพของอบต.หนองหญ้าไทร


คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.

 
  (1)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706