หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่าวนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมแะจริยะรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ พ.ศ.2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผ่นพับการดำเนินการของวินัยข้าราชการส่วนตำบล [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สนับสนับช่วยเหลืองงานราชการดีเด่น พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706