หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าไทร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบ การจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการได้สัญชาติไทยเฉพาะราย [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พศ.2563 [ 16 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘เงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบลและอำเภอ พ.ศ.2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2      3      4   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706