หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าไทร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศคณะกรรามการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลฯ พ.ศ.2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ อบต.หนองหญ้าไทร เรื่องหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าจอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 [ 3 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร เรื่อง ประกาศฐานคำนวณและร้อยละของฐานคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
ขออนุมัติดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ ปี 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)     2      3   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706