หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ีมิใช่งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหหนด  21 ต.ค. 2562 233
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปา หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ก.ค. 2562 292
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองต้นพลวง บริเวณคลองสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มิ.ย. 2562 273
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองต้นพลวง บริเวณคลองสารภี  6 มิ.ย. 2562 252
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.95-003 สาย พจ.2034 บ้านหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 2  12 มี.ค. 2562 261
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 95-003 สาย พจ.2034 บ้านหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-  28 ก.พ. 2562 244
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก คลองสนามบึง หมู่ที่ 2 บ้านคลองทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ก.พ. 2562 247
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก คลองสารภี หมู่ที่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ก.พ. 2562 250
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   งานก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก คลองสนามบึง หมู่ที่ 2 บ้านคลองทราย  5 ก.พ. 2562 276
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก คลองสารภี หมู่ที่ 1 บ้านหนองต้นพลวง  5 ก.พ. 2562 228
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน อบต.หนองหญ้าไทร  10 ก.ค. 2561 232
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานปรับสภาพที่อยู่อาศัย  30 พ.ค. 2561 259
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 6 บ้านหนองหญ้าไทรใหม่ บริเวณคอลงทรายเล็ก (ฝายตาช้วน)  24 ก.พ. 2561 261
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหมู่ 3 บ้านหัวทด ซอยวังดินเหนียว1  24 ก.พ. 2561 246
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหล่ี่ยมหมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง  24 ก.พ. 2561 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลหนองหญ้าไทร โดยทำการเสริมผิวทาง พาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดงหมี หมุ๋ 2 บ้านคลองทราย  24 ก.พ. 2561 351
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลหนองหญ้าไทร โดยทำการเสริมผิวทาง พาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร - หมู่ 3 บ้านหัวด  24 ก.พ. 2561 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการทาสีอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น (ที่ทำการ อบต.) หมู่ที่ 2 บ้านคลองทราย  15 ก.พ. 2561 678
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศสอบราคา-  10 ก.พ. 2561 279
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการสุขาน่าใช้ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลหนองหญ้าไทร  29 ก.ย. 2560 248
  (1)     2   


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706