หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายงานตำแหน่งว่างที่ประสงค์ให้ กสถ.เป็นผู้อำเนิการสอบแข่งขันแทน  1 เม.ย. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าสงเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท พิจิตร 2022 จากสายบ้านหนองหญ้าไทร ถึงสายบ้านหัวทด บ้านหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไทร   4 มี.ค. 2565 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565  25 ก.พ. 2565 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท พิจิตร 2022 จากสายบ้านหนองหญ้าไทร ถึงสายบ้านหัวทด บ้านหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไทร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร  11 ก.พ. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท พิจิตร 2022 จากสายบ้านหนองหญ้าไทร ถึงสายบ้านหัวทด บ้านหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไทร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร  7 ก.พ. 2565 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ  7 ก.พ. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบทพิจิตร 2022 จากสายบ้านหนองหญ้าไทร ถึงสายบ้านหัวทด บ้านหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไทร  4 ก.พ. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท พิจิตร 2022 จากสายบ้านหนองหญ้าไทร ถึงสายบ้านหัวทด บ้านหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไทร  2 ก.พ. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบทพิจิตร 2022 จากสายบ้านหนองหญ้าไทร ถึงสายบ้านหัวทด บ้านหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไทร  26 ม.ค. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  13 ม.ค. 2565 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   แต่งตั้งตัวแทนผู็สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน  11 พ.ย. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.หนองหญ้าไทร ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  5 พ.ย. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร และชื่อผู้มีสิทธิรับเลือตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร  22 ต.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทรที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือตั้ง  22 ต.ค. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร  6 ต.ค. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  1 ต.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  23 ก.ย. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  22 ก.ย. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ก.ย. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  27 ส.ค. 2564 62
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706