หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
 


 
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของธงชาติไทย อบต.หนองหญ้าไทรจึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสาระการเรียนรู้ธงชาติไทยในรูปแบบของโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ เกิดความรัก ความสามัคคี และได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทยต่อไป  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 15.57 น. โดย คุณ สุรีย์มาศ ดาวเรือง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706