หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บางลาย   ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.บางลาย   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.บางลาย   จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.บางลาย   จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.บางลาย   จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน อบต.บางลาย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.บางลาย   จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.สายคำโห้   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายจำรัส เภตรา ถึงสุดเขตหมู่ ๕ บ้านเนินทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2566
อบต.สายคำโห้   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายจำรัส เภตรา ถึงสุดเขตหมู่ ๕ บ้านเนินทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2566
อบต.สามง่าม   จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง และป้ายสติ๊กเกอร์ไดคัท, สติ๊กเกอร์ซีทรู (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ทต.หอไกร   ซื้อหนังสือนิทาน/หนังสือเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,284