หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมท้ายคลองลำเหมือง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง สายริมคันคลองทรายใหญ่ หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดหนองต้นพลวง) บ้านหนองต้นพลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12