หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าไทร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ที่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอสากเหล็กประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 23.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,500 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นที่สำหรับทำการเกษตร
ประมาณร้อยละ 90
 

 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สากเหล็ก และต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
เป็นที่ราบส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 61 เป็นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 25 ที่ดอนประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด เหมาะแก่การทำการเกษตร
และเป็นที่อยู่อาศัย
 
การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาปลูกข้าว และทำสวนมะม่วง
การประมง

ตำบลหนองหญ้าไทร มีการประมง คือ บ่อเลี้ยงปลา ที่หมู่ 2, หมู่ 6
การปศุสัตว์

ตำบลหนองหญ้าไทร มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบลหนองหญ้าไทร
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,289 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,124 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10

หญิง จำนวน 1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 686 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 98.66 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  หมู่ที่ ชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
  1   บ้านหนองต้นพลวง 197 193 390 116  
  2   บ้านคลองทราย 279 288 567 175  
  3   บ้านหัวทด 144 181 325 107  
  4   บ้านหนองหญ้าไทร 206 225 431 135  
  5   บ้านคลองทรายใหม่ 99 82 181 52  
  6   บ้านหนองหญ้าไทรใหม่ 199 196 395 101  
      รวม 1,124 1,165 2,289 686  
***ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559***
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-619-706